cost savings experts

Rode cijfers zwart kleuren?


Ferdinand de GrijsRode cijfers kunt u zwart kleuren door stevig te besparen. Maar in de visie van Cost Savings Experts is

kostenbeheersing structureel en op de toekomst gericht. In welke economische tijd dan ook. Kostenbeheersing gaat niet alleen over inkoopkortingen. Het is geen trucje.

 

Werkwijze

 

Cost Savings Experts kijken vanuit een bedrijfskundige achtergrond naar de kosten die een organisatie maakt. Dit gebeurt door de bedrijfsprocessen en het bestelgedrag van de medewerkers te analyseren. Wij kennen de markt door en door en verstaan de kunst van het onderhandelen om voor u het meest optimale resultaat te bereiken.

 

Optimaliseren

Vooral door kleur te geven aan de kostenkant van uw bedrijf

of instelling en door de processen te optimaliseren en het kosten-bewustzijn van uw mensen te bevorderen of te coachen. Wij geven niet alleen richting aan, maar helpen zonodig met de begeleiding en de implementatie.

 

Kunst van kostenbeheersing

Daarom spreken Cost Savings Experts over de kunst van kostenbeheersing. Want de eerste Euro die u verdient, is de Euro die u niet uitgeeft.